Yerleşim Alanı

image

 

 

Organize Sanayi Bölgesi için, 2013 yılında imar planı revizyonu ile 8 adet sanayi parselinin düzenleme çalışmaları sonrası 8 katılımcıya arsa tahsisi yapılmış ve 257.551. m² büyüklüğündeki alanda yatırım sürecine girilmiştir. Organize Sanayi Bölgesi; 3.255.787.m² toplam alana, 92 adet sanayi parseline ve 2,743,456.m² sanayi parsel alanına sahiptir. Onaylı imar planı kapsamında sanayi parsellerinde yapılaşma izni taban alanında %50 (Emsal:0,5), taban alanı dahil katlı alanların oranı %70’dir.(Kask:0,7)