Çevre Temizliği / Atık Toplama

image

 

 

 

Organize Sanayi Bölgesi, katılımcılarının faaliyetleri sonucu oluşacak çevre etkilerinin önlenmesi ihtiyacının karşılanması kapsamında; Bölgesel iklim koşulları ve  yağışlar sebebi oluşan suyun ve firmalardan kaynaklanan atık suyun uzaklaştırılması için 250 - 850 mm çaplı, yaklaşık 13,5 km. uzunluğunda kanalizasyon ve   250-850 mm çaplı hatlar ile  yaklaşık 13,5 km. uzunluğunda yağmur suyu hattı mevcut olup,  sanayi parsellerinde bulunan parsel bağlantı bacaları ile tüm parsellerde atıksu ve yağmur suyu bağlantısı sağlanmaktadır.